Κατέχουμε τις ακριβείς διαστάσεις για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου και εγγυόμαστε την απόλυτη εφαρμογή με το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Εφαρμογή και με μαγνήτη.