• Θερμοκόλληση (ραφτό-κολλητό)

 • Σπιράλ μεταλλικά ή πλαστικά

 • Καρφίτσα (δίπλωμα)

 • Καρφί

 • Κλασάρισμα τευχών (Διάτρηση)

 • Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία

 • Ειδικές κατασκευές ασημοτυπίας- χρυσοτυπίας

 • Πίκμανση – περφορέ σε:

  • Καταλόγους εστιατορίων

  • Κλασέρ εταιρικά

  • Ημερολόγια

  • Κυτιοποιία

Μπορείτε να δέσετε τις σελίδες σας και να παραγγείλετε την ποσότητα που χρειάζεστε, ακόμη και 1 τεμάχιοκαι να το παραλάβετε γρήγορα από το κατάστημα μας ή να ζητήσετε να σας το στείλουμε.
Οι χαμηλές τιμές, η άριστη εξυπηρέτηση που σας παρέχουμε και η φιλική συνεργασία, αποτελούν τη σωστή επιλογή σας στο χώρο των γραφικών τεχνών.