• Ετικέτες προϊόντων (gloss και matte)

  • Ετικέτες προϊόντων με περιμετρική κοπή

  • Ετικέτες προϊόντων για ψύξη και κατάψυξη (βινύλιο)