Επιμέλεια εντύπων

Prospectus, αφίσες, επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, φυλλάδια,προσκλήσεις, ευχετήριες κάρτες, αυτοκόλλητα, ημερολόγια.

Εταιρικές παρουσιάσεις

Εξώφυλλα βιβλίου, καταχωρήσεις περιοδικών / εφημερίδων, για έντυπη ή ηλεκτρονική προβολή, cd, εξώφυλλα, τιμοκατάλογοι, ετικέτες, συσκευασία.

Διαφημιστικές προτάσεις

Αναλαμβάνουμε την προβολή και διαφήμιση της επιχείρησής σας, βάση των αναγκών σας, με σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, εντύπων, επαγγελματικών καρτών, επιστολόχαρτων, folder, φακέλων και αφισών.

Ακόμα και……

Scanning: Φωτογραφίες, Slides
Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
Δακτυλογραφήσεις
Ψηφιακή φωτογράφηση
Εγγραφή CD-DVD